Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được daythoathiem.vn thu thập chỉ dùng để liên lạc, giao hàng, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng trong nội bộ daythoathiem.vn để liên lạc giao hàng, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

01 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

P2502 – CT7G – KĐT The Sparks Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa quý khách vui lòng gửi email về aurora.quocte@gmail.com.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của quý khách sẽ được giữ kín tuyệt đối và chỉ được sử dụng để chúng tôi chăm sóc khách hàng.

Sản Phẩm Liên Quan